Läs min bok

Bibelns kvinnor    
101 möten med kända och okända systrar

Bibeln är full av kvinnor, men de kan vara svåra att få syn på. 

Med fantasins hjälp har jag i boken 101 möten med Bibelns kvinnor, möten som förändrar min syn på Bibeln, mig själv och dem. 

I boken möter vi kända kvinnor som Jesus mor Maria, men även kvinnor som bara skymtar förbi i Bibelns texter.